Onze vrienden: onmisbaar!

De stichting kan haar werk doen mede dankzij haar Vrienden. Dat kunnen bedrijven (sponsors) zijn, maar evenzeer privé personen. Bedrijven leveren materiële bijdragen in velerlei vorm en financiële bijdragen. Het uitgangspunt van deze bedrijven is maatschappelijk verantwoord ondernemen, dus met aandacht voor mens en maatschappij en daarmee voor het werk van de stichting. Privé personen steunen de stichting als vrijwilliger of met kleine of grotere bedragen omdat zij veel waarde hechten aan een samenleving met sterke normen en waarden.
Als u aangeeft zulks op prijs te stellen, vermeldt de stichting haar sponsors op haar dienstauto en/of hieronder op de website.
Door op een logo te klikken, kunt u de websites van de sponsors bezoeken.


 

 

 


              
                    

              

  

 

 

 


 

Overweegt u, bedrijfsmatig of privé Vriend van de stichting te worden, dan vindt u hier hieronder ons e-mail adres.