Bestuur, vrijwilligers en (oud)ambassadeurs

Het bestuur van de stichting en de realisatie van de projecten wordt geheel gedaan door vrijwilligers. Zij zijn maatschappelijk betrokken en zetten zich uit overtuiging belangeloos en zonder vergoeding in tegen zinloos geweld.

Omdat de voorzitter heeft aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden voor de Stichting Zg2, is het bestuur op 22 mei jl. in een extra bestuursvergadering bijeengekomen. Omdat de overige bestuursleden het bijna onmogelijk achten om een nieuwe voorzitter te vinden met dezelfde gedrevenheid en juiste (persoonlijke) contacten met onze sponsors, is er besloten om de stichting, precies 19 jaar na de oprichting, per 12-11-2020 op te heffen.

U begrijpt dat het bestuur in de komende periode de activiteiten zullen gaan afbouwen. Zo is de Facebook pagina van de stichting reeds verwijderd en zal de nieuwsbrief van juni de laatste zijn of er moeten dringende zaken zijn waarover wij u willen informeren. De website, met de links naar onze trouwe sponsors, zal tot de opheffingsdatum blijven bestaan.

Het bestuur

Alex Tournier Oprichter en voorzitter


Heleen de Wit van Soestbergen, Secretaris/penningmeester


John Heijsters, Bestuurslid

Jaap de Wit, Beleidsmedewerker/webmasterGeef mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.


Ambassadeurs en vrijwilligers

 

Jan Kloppenburg, Ambassadeur


 

Peter Burggraaf, Fotograaf Zg2


 

 

 

 


Oud ambassadeurs

 

 Prof. dr. B. Smalhout †
(13.10.1927 - 02.07.2015)


 

Majoor Alida Bosshardt †
(08.06.1913 - 25.06.2007)