Onze sponsors en vrienden: onmisbaar

De stichting kan haar werk doen mede dankzij haar sponsors en vrienden. Dat kunnen bedrijven (sponsors) zijn, maar ook privé personen. Bedrijven leveren materiële bijdragen in velerlei vorm en/of financiële bijdragen. Het uitgangspunt van deze bedrijven is maatschappelijk verantwoord ondernemen, dus met aandacht voor mens en maatschappij en daarmee voor het werk van de stichting. Privé personen steunen de stichting als vrijwilliger of met kleine of grotere bedragen omdat zij veel waarde hechten aan een samenleving met sterke normen en waarden. Als u aangeeft dit op prijs te stellen, vermeldt de stichting u als haar sponsor op de website. Door op een logo te klikken, op één van de sub pagina's, bezoekt u de websites van deze vriend of sponsor.


SESAM academie is een maatschappelijk adviesbureau van ruim 75 gemotiveerde vrijwilligers. SESAM adviseurs beschikken over veel kennis en ervaring. Zij  zetten hun expertise belangeloos in voor vrijwilligers -organisaties, zoals stichtingen, verenigingen, sociale ondernemingen of burgerinitiatieven.  SESAM academie kan ons helpen om de stichting verder te professionaliseren.


Dagelijks worden honderden Nederlanders slachtoffer van misdrijven, ongevallen en rampen. Voor al deze mensen verandert het leven. Soms minimaal, soms ingrijpend. Wie helpt deze mensen?

Fonds Slachtofferhulp zet zich al ruim 30 jaar in voor deze slachtoffers. Wij hebben inmiddels veel bereikt. Maar samen met u er is nog meer te doen.

“Hart voor Hulpverleners” is bedoeld voor iedereen die tegen het geweld is dat vandaag de dag met steeds grotere regelmaat gebruikt wordt tegen hulpverleners.

 


Overweegt u, bedrijfsmatig of privé, Vriend en/of sponsor van de stichting te worden dan vindt u hier hieronder ons e-mail adres.


Terug naar boven