Algemeen Nieuws

In deze pagina komen artikelen die niet direct betrekking hebben op Zinloos – of Zinvol gedrag maar wel een bepaalde nieuwswaarde hebben. Juist artikelen die betrekking hebben op MKB krijgen extra aandacht en zullen worden geplaatst.
( Voor meer informatie klik op de afbeelding )

Belastingdienst


Ik geef aan een goed doel - mag ik mijn gift aftrekken?
Ja, dat mag als uw gift naar een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gaat of naar een vereniging. Maar er zijn wel voorwaarden verbonden aan de gift aan deze stichting en/of vereniging.


 


Fout gebruik mondkapjes

Nederlanders hebben onvoldoende kennis van het gebruik van mondkapjes. Zo ontstaat bij verkeerd gebruik juist een groter risico op besmetting. Op zijn website geeft het Rode Kruis uitleg.

 

 

Iedereen aast op mondkapjes, maar werken ze wel?

Ook in Nederland is een run ontstaan op mondkapjes, die moeten beschermen tegen het gevreesde coronavirus. Maar hebben ze wel zin?




Alles wat u moet weten over 100 km/u.

Vanaf maandag 16 maart geldt overdag op alle Nederlandse snelwegen de maximumsnelheid van 100 km/u. Afgelopen maand heeft Rijkswaterstaat duizenden verkeersborden aangepast of bijgeplaatst. Twaalf vragen. (AD, 16-03-2020)









Terug naar boven