Respect begint waar geweld eindigt!

De Stichting van Zinloos Geweld naar Zinvol Gedrag bestrijdt geestelijk én lichamelijk geweld door normen, waarden, respect, fatsoen en veiligheid onder de aandacht te brengen. Zij verwijst slachtoffers van zinloos geweld desgevraagd naar professionele hulp of diensten en organiseert bijeenkomsten waar lotgenoten van zinloos geweld steun bij elkaar kunnen vinden. Waar mogelijk neemt de Stichting stellingname bij gewelddadige gebeurtenissen en maatschappelijk relevante ontwikkelingen. De Stichting is opgericht op 12 november 2001.De Stichting wil het thema "zinloos geweld" blijvend actueel houden. Zij legt en onderhoudt contacten met burgers, overheden, verenigingen en media. Zij verspreidt informatiemateriaal, verzorgt lezingen op scholen en presenteert haar idealen tijdens herdenkingen en andere manifestaties. De contactgegevens van de Stichting vindt u onderaan de pagina's. 


De Stichting is onafhankelijk en niet gebonden aan enige levensbeschouwelijke, politieke of belangengroepering. Het bestuur en de realisatie van de projecten wordt geheel gedaan door vrijwilligers. Vrienden van de Stichting - bedrijven én privé personen - ondersteunen de stichting materieel en financieel. De financiën van de Stichting worden nauwlettend gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
Het gemeenschappelijk besef van vrijwilligers en vrienden is dat een mens niet alleen voor zichzelf leeft, maar evenzeer voor anderen. Zinvol gedrag is hun én uw zaak.
De Stichting heeft een ANBI inschrijving. Donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

De bekendste activiteiten van de Stichting, gericht op slachtoffers en nabestaanden van zinloos geweld zijn:
- verspreiding van het thema "Geweld eindigt waar respect begint"
- jaarlijkse boottochten met lotgenoten
- de Vlinderactie

Wij houden u graag op de hoogte van zaken die het werk van de Stichting raken. Ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen én zaken met betrekking tot onze activiteiten. Het actuele nieuws leest u rechts op deze pagina, waar u ook het Nieuwsarchief vindt. Wanneer daar aanleiding voor is, geven wij een Nieuwsbrief uit.

De onverbrekelijkheid van normen, waarden, respect, fatsoen en veiligheid wordt met deze schakels gesymboliseerd.

 

Uit het leven gegrepen*)

18 januari 2017 - Interview Radio Capelle

Vandaag werd Alex Tournier geïnterviewd op Radio Capelle. Het interview beluistert u hier.


14 nov 2016 - 15 jaar Stichting
Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Stichting was op 12 november a.s. een ontvangst in de PI Krimpen ad IJssel. De Stichting presenteerde o.a. haar plannen voor de komende jaren. Uitgenodigd waren sponsors, ambtsdragers en vrijwilligers.Een gedetailleerd verslag leest u in onze Nieuwsbrief en in de IJssel- en Lekstreek van 30 november a.s.

01 nov 2016 - Jaarstukken
De accountant heeft de jaarstukken 2015 van de stichting inmiddels definitief opgesteld.

 26 okt 2016 - Vierde training "Krachtige vrouwen"
Voor vrouwen uit Capelle aan den IJssel die te maken hebben (gehad) met lichamelijk of geestelijk geweld in hun relatie, start Buurtkracht de vierde training ‘Krachtige Vrouwen’. De training start op dinsdag 1 november en omvat 12 bijeenkomsten. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie en aanmelden: op werkdagen bij Buurtkracht op 010 - 707 49 00 tussen 09.00 en 12.00 uur of door te mailen naarLTHG@buurtkracht.nu (Training ‘Krachtige vrouwen’).

*) Onze standpunten en meningen zijn onafhankelijk van levensbeschouwelijke, politieke of belangengroeperingen

Link naar Nieuwsarchief