Respect begint waar geweld eindigt

De Stichting van Zinloos Geweld naar Zinvol Gedrag bestrijdt geestelijk én lichamelijk geweld door normen, waarden, respect, fatsoen en veiligheid onder de aandacht te brengen. Zij verwijst slachtoffers van zinloos geweld desgevraagd naar professionele hulp of diensten en organiseert bijeenkomsten waar lotgenoten van zinloos geweld steun bij elkaar kunnen vinden. Waar mogelijk neemt de stichting stellingname bij gewelddadige gebeurtenissen en maatschappelijk relevante ontwikkelingen. De stichting is opgericht op 12 november 2001.De stichting wil het thema "zinloos geweld" blijvend actueel houden. Zij legt en onderhoudt contacten met burgers, overheden, verenigingen en media. Zij verspreidt informatiemateriaal, verzorgt lezingen op scholen en presenteert haar idealen tijdens herdenkingen en andere manifestaties. De contactgegevens van de stichting vindt u onderaan de pagina's. 


De stichting is onafhankelijk en niet gebonden aan enige levensbeschouwelijke, politieke of belangengroepering. Het bestuur en de realisatie van de projecten wordt geheel gedaan door vrijwilligers. Vrienden van de stichting - bedrijven én privé personen - ondersteunen de stichting materieel en financieel. De financiën van de stichting worden nauwlettend gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
Het gemeenschappelijk besef van vrijwilligers en vrienden is dat een mens niet alleen voor zichzelf leeft, maar evenzeer voor anderen. Zinvol gedrag is hun én uw zaak.


De bekendste projecten van de stichting, gericht op slachtoffers en nabestaanden van zinloos geweld zijn:
- de vlindertuin als rust- en ontmoetingsplaats
- jaarlijkse boottochten met lotgenoten

Wij houden u graag op de hoogte van zaken die het werk van de stichting raken. Ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen én zaken met betrekking tot onze projecten. Het actuele nieuws leest u rechts op deze pagina, waar u ook het Nieuwsarchief vindt. In de loop van dit jaar gaan wij een Nieuwsbrief uitgeven.

De onverbrekelijkheid van normen, waarden, respect, fatsoen en veiligheid wordt met deze schakels gesymboliseerd.

 

Uit het leven gegrepen*)

14 sep 2016 - Aanpak cyberpesten
Gemeente Capelle ad IJssel start aanpak tegen cyberpesten. De aanpak richt zich via de scholen op preventie en het stimuleren van gewenst gedrag. De stichting wenst de gemeente én de scholen veel succes toe met deze aanpak van geestelijk zinloos geweld.

6 sep 2016 - Bemiddelaar overleden
De 32-jarige Robert Gerritsen, die tussen 2 vechtende groepen sprong om de ruzie te sussen, is gisteren helaas overleden. Bij zijn bemiddelingspoging werd hij door de ruziemakers in elkaar geslagen. Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel kracht in deze moeilijke dagen. 

5 sep 2016 – Hoofdartikel Telegraaf
In het artikel spreekt de Nationale Ombudsman over de op vele punten falende overheid in de relatie tot de burgers. De stichting herkent zijn constateringen. Wij vinden het echter een omissie dat zijn constateringen alleen gaan over burgers die éérst een klacht bij een instantie hebben ingediend om zich daarna tot de Ombudsman te wenden. Zonder eerst een klacht in te dienen, kan men niet bij de Ombudsman terecht. Wij weten dat er veel mensen in een zodanig zwakkere positie zijn dat zij het zelfs niet aandurven een klacht in te dienen, bijv. vanwege (financiële) afhankelijkheid van gemeentelijke of andere overheidsdiensten. Wij houden u op de hoogte.

3 sep 2016 - Telegraaf, column Geert-Jan Knoops
De column handelt over de enorme problemen op onze planeet, waar zowel dieren als mensen mee geconfronteerd worden. Zijn conclusie: "Alleen door te investeren in educatie en bewustwording van normen en waarden zal onze planeet een eerlijke kans krijgen om in de toekomst te overleven.” Onze stichting onderschrijft dit volledig!

24 aug 2016 - Zinloos geestelijk geweld
De stichting heeft ook het bestrijden van geestelijk zinloos geweld hoog in haar vaandel. Een van de vrijwilligers houdt zich bezig met de wijze waarop mensen onder druk worden gezet door regelingen waaraan geen touw is vast te knopen en loze beloftes. Een voorbeeld betreft duidelijke, harde toezeggingen: u krijgt binnen uiterlijk 90 dagen onze beslissing. Als na 4 maanden nog steeds niets is vernomen en aan de toezegging wordt herinnerd, is het verweer: ach meneer, dat is geen toezegging, alleen maar een aanwijzing. Nu 5 maanden later is er nog steeds taal noch teken vernomen.

*) Onze standpunten en meningen zijn onafhankelijk van levensbeschouwelijke, politieke of belangengroeperingen

Link naar Nieuwsarchief