Ons doel

Respect begint waar geweld eindigt!

De Stichting van Zinloos Geweld naar Zinvol Gedrag bestrijdt geestelijk én lichamelijk geweld door normen, waarden, respect, fatsoen en veiligheid onder de aandacht te brengen. Zij verwijst slachtoffers van zinloos geweld desgevraagd naar professionele hulp of diensten en organiseert bijeenkomsten waar lotgenoten van zinloos geweld steun bij elkaar kunnen vinden. Waar mogelijk neemt de Stichting stellingname bij gewelddadige gebeurtenissen en maatschappelijk relevante ontwikkelingen. De Stichting is opgericht op 12 november 2001.De Stichting wil het thema "zinloos geweld" blijvend actueel houden. Zij legt en onderhoudt contacten met burgers, overheden, verenigingen en media. Zij verspreidt informatiemateriaal en presenteert haar idealen tijdens herdenkingen en andere manifestaties. De contactgegevens van de Stichting vindt u onderaan de pagina's. 


De Stichting is onafhankelijk en niet gebonden aan enige levensbeschouwelijke, politieke of belangengroepering. Het bestuur en de realisatie van de projecten wordt geheel gedaan door vrijwilligers. Vrienden van de Stichting - bedrijven én privé personen - ondersteunen de stichting materieel en financieel. De financiën van de Stichting worden nauwlettend gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
Het gemeenschappelijk besef van vrijwilligers en vrienden is dat een mens niet alleen voor zichzelf leeft, maar evenzeer voor anderen. Zinvol gedrag is hun én uw zaak.
De Stichting heeft een ANBI inschrijving. Donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

De bekendste activiteiten van de Stichting, gericht op slachtoffers en nabestaanden van zinloos geweld zijn:
- Verspreiding van het thema "Geweld eindigt waar respect begint" en "Respect begint waar geweld eindigt"
- Terugkerende boottocht met lotgenoten samen met andere stichtingen.
- De Vlinderactie. Hierbij kunnen nabestaande tegen een geringe vergoeding een herdenkkingsvlinder bestellen.
- Lezingen op scholen

Wij houden u graag op de hoogte van zaken die het werk van de Stichting raken. Ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen én zaken met betrekking tot onze activiteiten. 

De onverbrekelijkheid van normen, waarden, respect, fatsoen en veiligheid wordt met deze schakels gesymboliseerd.